Wynagrodzenie

Warto pamiętać, że każda sprawa jest inna, niepowtarzalna – różni się np. stopniem skomplikowania, okolicznościami lub też czasem trwania. Trudno jest zatem z góry określić, jakie wynagrodzenie pozwoli nam na rzetelne poprowadzenie Państwa sprawy.

Poniżej przedstawiamy podstawowe typy stosowanych przez nas rozliczeń. Kancelaria stosuje elastyczne rozwiązania, dostosowane do potrzeb Klientów. Podstawowymi formami wynagrodzenia są:

  • Wynagrodzenie ryczałtowe za prowadzenie sprawy – obejmujące całość honorarium za prowadzenie danej sprawy, niezależnie od długości jej trwania. Możliwe jest także podzielenie wynagrodzenia na różne etapy postępowania.
  • Wynagrodzenie godzinowe – wynagrodzenie najściślej związane z ilością wykonanej przez nas pracy. Prowadzimy rzetelny rejestr czynności wykonanych w danej sprawie i poświęconego na nie czasu. Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie i ustalone poprzez przemnożenie ilości godzin przez ustaloną wcześniej stawkę za godzinę pracy.
  • Miesięczny ryczałt za stałą obsługę prawną – oferta skierowana głównie do przedsiębiorców. Płacąc co miesiąc stałą kwotę klient uzyskuje komfort stałej pomocy prawnika przy prowadzeniu swojej działalności, możliwość konsultacji telefonicznych i osobistych, konstruowanie umów, a nawet prowadzenie spraw sądowych.

 

  • W celu ustalenia warunków współpracy zapraszamy do kontaktu osobistego. Prosimy wysłać e-mail na adres: biuro@gromada-wasko.pl lub skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego i krótko opisać swoją sprawę. W oparciu o podane informacje przygotujemy indywidualną ofertę współpracy.
    Formularz kontaktowy
Kontakt
Powrót do góry
Analitics