Reprezentacja w sprawach administracyjnych

Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno na etapie postępowania przed organami administracji publicznej, jak i przed sądami administracyjnymi.

Stoimy na stanowisku, iż należy brać czynny udział w postępowaniu od początku. Urzędnicy często nie są prawnikami i przedstawienie im jasno wyłożonej, spójnej i logicznej interpretacji przepisów może ich przekonać do wydania korzystnej decyzji.

Część spraw znajduje jednak swój finał w sądach administracyjnych. Jest to specyficzne postępowanie sądowe, nastawione głównie na argumentację prawną, przeprowadzanie dowodów stanowi tu wyjątek. Z tego względu warto zaangażować prawnika, który będzie potrafił przełożyć stanowisko strony na język argumentów prawnych.

  • Jeżeli są Państwo zainteresowani tą usługą lub chcielibyście uzyskać więcej informacji to prosimy o wysłanie wiadomości.
    Formularz kontaktowy
  • Udostępnij
Kontakt
Powrót do góry
Analitics