Odszkodowanie za wypadek, błąd medyczny, przestępstwo

 

Kto jest poszkodowanym?

Poszkodowanym zgodnie z prawem jest osoba, która doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia na skutek zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi inna osoba. Odpowiedzialność wygląda różnie w zależności od przyczyny szkody- inaczej będzie odpowiadał sprawca wypadku samochodowego, pracodawca czy lekarz. Poszkodowanym może być również dziecko, które doznało szkody jeszcze przed urodzeniem.

 

Czy mogę założyć sprawę o odszkodowanie w imieniu mojego dziecka/małżonka/rodzica który doznał szkody?

Należy rozróżnić sytuację niepełnoletniego dziecka (do 18 roku życia), oraz małżonka czy rodzica. Co do zasady rodzic może wnieść pozew za dziecko, jednak występując w sprawie jako tzw. „przedstawiciel ustawowy”. Oznacza to, że nie wnosi on o odszkodowanie dla siebie, a dla dziecka, jedynie działając w jego imieniu i interesie.

Nie ma takiej możliwości w przypadku rodziców lub małżonka- muszą oni sami wnieść sprawę.

 

Jak wysokie będzie odszkodowanie?

 

W przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia poszkodowanemu przysługuje jednorazowe odszkodowanie na pokrycie wszelkich wynikłych z tego powodu kosztów lub renta, która ma wyrównać trwałe szkody (konieczność stałej, powtarzającej się rehabilitacji, leczenia, utraty zarobków).

„Wszelkie” wydatki obejmują wszystkie koszty mające związek z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, jeżeli są konieczne i celowe. Dany koszt uznawany jest za celowy, jeżeli służy poprawie stanu zdrowia lub jego niepogorszeniu.

Przykładowe koszty :

- leczenia (pobytu w szpitalu, leków, opieki pielęgniarskiej),

- specjalnej diety,

- urządzeń i aparatury (protez, kul, wózka, aparatu słuchowego),

- transportu (do szpitala, na zabiegi rehabilitacyjne),

- rehabilitacji i opieki,

- przygotowania do innego zawodu.

 

 

Kiedy przysługuje mi renta?

 

Aby otrzymać rentę, należy udowodnić:

  • całkowitą lub częściową utratę zdolności do wykonywania zawodu,
  • powiększenie potrzeb
  • zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość.

Każda z tych okoliczności może stanowić samodzielną podstawę zasądzenia renty, jednakże konieczną przesłanką jest powstanie szkody bądź to w postaci zwiększenia wydatków, bądź to zmniejszenia dochodów. Wskazane przyczyny muszą mieć charakter trwały, nie muszą być jednak nieodwracalne.

Roszczenie o rentę z powodu utraty zdolności zarobkowej lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość nie przysługuje osobie, która w chwili orzekania o żądaniu renty, ze względu na swój wiek, nie byłaby jeszcze zdolna do pracy zarobkowej. Nie zamyka to jednak drogi do uzyskania renty w przyszłości.

 

Czy przysługuje mi jeszcze jakieś świadczenie?

 

Jeżeli doznałeś/aś szkody na osobie lub uszczerbku na zdrowiu, jest duże prawdopodobieństwo, że przysługuje Ci także zadośćuczynienie za krzywdę, a więc cierpienie psychiczne i fizyczne związane z wypadkiem i leczeniem. Osobą uprawnioną do dochodzenia roszczenia na tej podstawie jest pokrzywdzony wskutek uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, pozbawienia wolności lub skłonienia do poddania się czynowi nierządnemu.

 

Dlaczego nie biuro odszkodowawcze?

 

W ostatnim czasie powstało wiele biur, zajmujących się wyłącznie znajdowaniem osób poszkodowanych w wypadkach i uzyskiwaniem odszkodowań. Ich oferta jest zachęcająca, obiecują bowiem zazwyczaj szybkość działania i pracę za procent od otrzymanego odszkodowania. Należy jednak zwrócić uwagę, iż w przeciwieństwie do kancelarii prowadzonych przez adwokatów i radców prawnych, biura te nastawione są na szybkie załatwienie sprawy i otrzymanie wysokiego procentu od odszkodowania. Wiąże się to często ze zgodą na uzyskanie dużo niższego odszkodowania, niż  w przypadku obsługi profesjonalnego pełnomocnika. Jest to konsekwencją zawierania szybkich ugód z ubezpieczycielami lub osobą, która wywołała szkodę, ponieważ z punktu widzenia biura odszkodowawczego, zysk przynosi szybko załatwiona sprawa. W połączeniu z wysokim procentem, za który biura działają,  poszkodowany najczęściej uzyskuje dużo niższe odszkodowanie, niż w przypadku dłuższego procesu sądowego.

Jeżeli jesteś zainteresowany prowadzeniem sprawy odszkodowawczej, ale boisz się kosztów, umów się z nami na spotkanie. Istnieje możliwość rozłożenia należności na raty, a także zapłaty części już po zakończeniu sprawy. Jeżeli sąd zwolni Cię od kosztów sprawy, możemy też zostać Twoim adwokatem z urzędu. Oznacza to, że nasze wynagrodzenie i koszty procesu pokryje Skarb Państwa.

Do spraw podchodzimy z zaangażowaniem. Wiemy, że dla poszkodowanego odszkodowanie oznacza nie tylko sprawiedliwość, ale często jest podstawą do odzyskania zdrowia, lub opłacenia kosztownej rehabilitacji i zmiany stylu życia po wypadku. Dla pozytywnego efektu sprawy odszkodowawczej, nasza kancelaria często prowadzi równolegle postępowanie karne oraz cywilne.

Zapraszamy!

  • Udostępnij
Kontakt
Powrót do góry
Analitics